ചേർക്കുക
അര്ച്ഗിസ്-എസ്രികറൻറ് / ജി.ഐ.എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്

CG ഡാറ്റ ArcGIS Pro ഉപയോഗിച്ച് GIS- ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

ഒരു CAD പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഡാറ്റയെ GIS ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ദിനചര്യയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളായ സർവേയിംഗ്, കാഡസ്ട്രെ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം ഇപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ-എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ (CAD) പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിർമ്മിച്ച ഫയലുകൾ, നോൺ-ഓറിയന്റഡ് നിർമ്മാണ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒബ്‌ജക്റ്റുകളിലേക്ക് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളിൽ (ലെയറുകളിൽ) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലൈനുകൾ, പോളിഗോണുകൾ, ഗ്രൂപ്പിംഗുകൾ, ലേബലുകൾ എന്നിവയിലേക്ക്. CAD സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾക്ക് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാബേസുകളുമായുള്ള ആശയവിനിമയവുമായി ഒബ്ജക്റ്റ്-ഓറിയെന്റഡ് സമീപനമുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനുയോജ്യതയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും പരിവർത്തന പ്രക്രിയകൾ ആവശ്യമാണ്.

എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്: പ്രദേശത്തിന്റെ വിശകലനം നടത്താൻ ഒരു CAD ഫയലിൽ നിന്ന് GIS ലേക്ക് ലെയറുകൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുക, ഈ ഉദാഹരണത്തിനായി ഞങ്ങൾ CAD ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ കാഡസ്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ, ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് വിവരങ്ങൾ, അതായത് നദികളും മറ്റ് ഘടനകളും.

പ്രക്രിയയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കരയുടെ ഒരു പാളി, നദികളുടെ ഒരു പാളി, ഘടനകളുടെ ഒരു പാളി എന്നിവയാണ്, ഓരോ ലെയറിന്റെയും പ്രാരംഭ ഫോർമാറ്റ് ഉത്ഭവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിക്കുന്നു.

ലഭ്യമായ ഡാറ്റയും വിതരണവും: ഒരു CAD ഫയൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോകാഡ് 2019 ന്റെ ഒരു dwg.

ആർക്ക് ജിസ് പ്രോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഘട്ടങ്ങളുടെ ക്രമം

ഘട്ടം 1. CAD ഫയൽ ഇമ്പോർട്ടുചെയ്യുക

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് .dwg, .dgn അല്ലെങ്കിൽ .dxf ഫയൽ (CAD ഫോർമാറ്റ്) ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇത് ടാബിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഭൂപടം ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റ ചേർക്കുക, അവിടെ അനുബന്ധ ഫയൽ തിരഞ്ഞു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഫയലിന്റെ പതിപ്പ് പ്രകാരം ഡാറ്റ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സങ്കീർണ്ണത ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു, ഒരു .dwg ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോകാഡ് 2019, ആർ‌ക്ക് ജി‌ഐ‌എസ് പ്രോയിലേക്ക് ലെയർ നൽകുമ്പോൾ, സിസ്റ്റം ലെയറുകളുടെ ഗണം വായിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആട്രിബ്യൂട്ട് പട്ടികയിൽ ലെയറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും എന്റിറ്റി അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും.

യഥാർത്ഥ ഫയൽ കാണുമ്പോൾ, ഓട്ടോകാഡ് സിവിൽഎക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്ഡിയിൽ വിവരങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും.

ഫയൽ കേടായതാണെന്നോ വിവരങ്ങളില്ലെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ആർ‌ക്ക് ജി‌ഐ‌എസ് പ്രോ അംഗീകരിച്ച dwg പതിപ്പുകൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്:

.Dwg, .dxf എന്നിവയ്‌ക്കായി

  • വായിക്കുന്നു, പക്ഷേ എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്‌തിട്ടില്ല: ഓട്ടോകാഡിന്റെ 12, 13 പതിപ്പ്
  • നേരിട്ടുള്ള വായനയും കയറ്റുമതിയും: പതിപ്പുകൾ AutoCAD ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വി ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വി ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ വ്ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ v2000, 15.0 v2002 എന്നിവ.

.Dgn നായി

  • വായിക്കുന്നു, പക്ഷേ എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്‌തിട്ടില്ല: മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ 95 v5.x, മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ SE v5.x, മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ J v 7.x
  • നേരിട്ടുള്ള, എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്‌ത വായന: മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ V8 v 8.x

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത്, ആർക്ക്ജിസ് പ്രോ ഇപ്പോഴും ഓട്ടോകാഡ് 2019 ൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വായിക്കുന്നതിനും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ കാഴ്ചയിൽ എന്റിറ്റികളുടെ പ്രദർശനമൊന്നുമില്ല, ക urious തുകകരമായ കാര്യം ആർക്ക്ജിസ് പ്രോ സമയത്ത് പിശകുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ലെയറുകളുമായി ഒത്തുപോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പതിപ്പുമായി ഫയൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നില്ല. ഡാറ്റ ഇല്ലാതെ CAD ഘടന ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലോഡുചെയ്യുക.

ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം, അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് TrueConverter dwg ഫയൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് 2000 പതിപ്പിലേക്ക് ചെയ്തു.

ഘട്ടം 2. CAD ഫയലിൽ നിന്ന് SHP ലേക്ക് ഡാറ്റ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

നിങ്ങൾ‌ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന ലെയറുകൾ‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, എല്ലാ CAD ഡാറ്റയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഓരോ ഘടകത്തെയും ഒരു ആകൃതിയായി മാത്രമേ കയറ്റുമതി ചെയ്യാവൂ, CAD തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ‌ ഒരു ടാബ് ദൃശ്യമാകും. CAD ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സവിശേഷതകൾ പകർത്തുക, ഇൻപുട്ട്, output ട്ട്‌പുട്ട് പാരാമീറ്ററുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പാനൽ തുറക്കുന്നു; ഇൻപുട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെയറാണ്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലോട്ടുകൾ, process ട്ട്‌പുട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജിയോ ഡാറ്റാബേസ് ആകാം, പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളടക്ക പാനലിലേക്ക് ലെയർ ചേർക്കും .shp.

ഘട്ടം 3. അപൂർണ്ണമായ ടോപ്പോളജികളുടെ സ്ഥിരത വിശകലനം ചെയ്യുക

  • ജി‌ഐ‌എസ് (ആകാരം) എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോളിലൈൻ ഫോർമാറ്റിൽ ജനറേറ്റുചെയ്യുന്ന ഒരു വിടവും ഉണ്ട്. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആകാരങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഫോർമാറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ കേസിലെ പ്ലോട്ടുകളും ലഗൂണും കേസും ആവശ്യകതയും അനുസരിച്ച് പോളിഗോണുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യണം.
  • നദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രക്രിയ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാന നദിയും അതിന്റെ പോഷകനദികളും പല ഭാഗങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അവയിൽ ചേരാൻ, ടാബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എഡിറ്റുചെയ്യുക, - ഉപകരണം ലയിപ്പിക്കുക, ഇതോടൊപ്പം പ്രധാന നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെഗ്‌മെന്റുകളും അതിന്റെ പോഷകനദികളുടെ ഓരോ വിഭാഗവും ചേരുക.
  • നദികൾ അടങ്ങിയ പാളിയിൽ ഒരു വരിയുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ആകൃതിയും സ്ഥാനവും കാരണം ഈ പാളിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ, ഇതിനകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച പാളി എഡിറ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെടും.

പാർസലുകളുടെ ജ്യാമിതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പോളിലൈനുകളും വസ്തുക്കളും ദൃശ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ പാളികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് CAD പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് അനുയോജ്യം, എന്നിരുന്നാലും, ഈ വ്യായാമത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു. ഒരു ഉദാഹരണമായി, ഉറവിട ഫയലിന് ഒരു പ്രത്യേക ട്വിസ്റ്റോടുകൂടിയ ഒരു 3D ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഓട്ടോകാഡ് റീക്യാപ്പ് ഫയലിൽ നിന്ന് വരുന്നു, 2 ഡി കാഴ്‌ചയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പോളിലൈനായി മാറുന്നു.

ടോപ്പോളജികൾ മുമ്പ് CAD ഫയലിൽ നിന്ന് അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ:

CAD (1) ൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള പോളിഗോണുകൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന്, ആർക്ക്മാപ്പിൽ പതിവായി ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രക്രിയ നടത്താൻ കഴിയും: ലെയറിലെ വലത് ബട്ടൺ - ഡാറ്റ - എക്‌സ്‌പോർട്ട് സവിശേഷതകൾ,  എക്സിറ്റ് റൂട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം പോളിഗോൺ ആകാരം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്ക പാനലിൽ ദൃശ്യമാകും.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഘടനകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പോളിഗോണുകളുടെ ഒരു പാളി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത്, എന്നിരുന്നാലും, പോളിലൈനുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ സിഎഡിയിൽ രണ്ട് ഒറിജിനൽ പോളിഗോണുകൾ (എക്സ്എൻഎംഎക്സ്) കാണുന്നില്ല:

CAD ഫയലിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പോളജികൾ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ:

CAD ലെയേഴ്സ് ടാബിൽ, ഉപകരണം പോളിഗോണിലേക്കുള്ള സവിശേഷത, CAD- ൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് കൃത്യത ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് അവ പോളിഗോൺ ഫോർമാറ്റിൽ ആവശ്യമാണ്. പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പാനൽ തുറക്കുന്നു, അവിടെ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാളികളാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

  • നിങ്ങൾക്ക് CAD- ന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ബോക്സ് പരിശോധിക്കുന്നു, ArcGIS Pro ഈ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിലുള്ള നിരവധി ഫീൽഡുകൾ റിസർവ്വ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • എന്റിറ്റികൾ സിഎഡിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായോ ലേബലുകളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേബലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ആകൃതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, CAD ഫയൽ ഒരു "ടോപ്പോളജിക്കൽ ക്രാപ്പ്", മുമ്പത്തെ പ്രക്രിയയിൽ ഒരൊറ്റ പോളിഗോൺ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, കാരണം ഉപകരണം മറ്റ് ഘടനയെ തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ അത് തുറന്നതാണ്, അതായത് ഇത് ഒരു പൂർണ്ണ പോളിഗോൺ അല്ല. ഇതിനായി പോളിഗോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്‌ടിച്ച ലെയർ എഡിറ്റുചെയ്‌ത് സവിശേഷത സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

ലഗൂണിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് നിർമ്മിക്കുന്ന പോളിലൈനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോളിഗോൺ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആകാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ ഉപകരണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഏത് ഘടകങ്ങളാണ് പോളിഗോണുകളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം; ഇല്ലെങ്കിൽ, ടോപ്പോളജി പിശകുകളുള്ള ഒരു പാളി ഇത് സൃഷ്ടിക്കും, കാരണം ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ CAD ഘടകങ്ങളും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ലെയറിന്റെ എന്റിറ്റികൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നു.

 

നിയന്ത്രിത, ഭാഗങ്ങളിൽ യാന്ത്രിക അന്ധൻ

അന്തിമ ഫലം

ഓരോ ലെയറിനും അനുബന്ധ പ്രക്രിയകൾ നടത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവ ലഭിക്കും:

പോളിഗോൺ ഫോർമാറ്റിലുള്ള പ്ലോട്ടുകളുടെ ആകൃതി

പോളിലൈൻ ഫോർമാറ്റിലുള്ള നദികൾ

പോളിഗോൺ‌സ് ഫോർ‌മാറ്റിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ‌

പോളിഗോൺ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ലഗൂൺ.

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും ആവശ്യമായ വിശകലനം നടത്താനും കഴിയും, ഡാറ്റയുടെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതിന്റെ ഫോർമാറ്റും ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്ഥിരതയും കണക്കിലെടുക്കുക. ഇവിടെ ഡ Download ൺലോഡ് ചെയ്യുക output ട്ട്‌പുട്ട് ഫലം.

ഈ പാഠം 13 പാഠത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമുള്ള ആർക്ക് ജിസ് പ്രോ കോഴ്സ്, അതിൽ വീഡിയോയും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള വിശദീകരണവും ഉൾപ്പെടുന്നു. കോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ y സ്പാനിഷിൽ.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ