ഫീൽഡിലെ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ - ArcGIS- നുള്ള AppStudio

ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കെട്ടിടം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപാധികൾ നൽകുകയും അര്ച്ഗിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഒരു വെബിനര് വരെ പങ്കെടുത്തു കൊടുത്തു പ്രസിദ്ധി. അവൻ തത്വത്തിൽ, അര്ച്ഗിസ് വേണ്ടി അപ്പ്സ്തുദിഒ തുടക്കത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു ആർ അര്ച്ഗിസ് ഇന്റർഫേസ് അതിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും, വെബ് ഉപയോഗിച്ച് പോലുള്ള ഇരുവരും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ അല്പം വിശദീകരിക്കുന്ന വെബിനര് അന വിഡാൽ ഫ്രാങ്കോയുടെ വിയോള, പങ്കെടുത്തു.

അടിസ്ഥാന വശങ്ങൾ

വെബ്നറിന്റെ അജണ്ട നാലു അടിസ്ഥാന പോയിന്റുകളാണ് നിർവചിച്ചത്: ടെംപ്ലേറ്റുകൾ, ശൈലി രൂപകൽപന, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ലോഡ് ചെയ്യൽ സ്റ്റോറുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രയോഗം, അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ArcGIS അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

  • ഓഫീസ് - ഡെസ്ക്ടോപ്പ്: (Microsoft Office പോലുള്ള പണിയിട പരിസ്ഥിതിയിൽ ArcGIS- മായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ)
  • ഫീൽഡ്: ഫോള്ഡിലെ ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനുള്ള സൌകര്യങ്ങള് നല്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് ആർക്കി ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാവിഗേറ്റർക്കുള്ള കലക്ടർ
  • കമ്മ്യൂണിറ്റി: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആശയവിനിമയത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനും എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണുള്ളത്, അത് ഇപ്പോൾ ജിഐഎസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സഹകരിക്കുന്നു.
  • സ്രഷ്ടാവ്: ഇത് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫലകങ്ങൾ, അര്ച്ഗിസ് വേണ്ടി വെബ് അപ്പ്ബുഇല്ദെര്, അല്ലെങ്കിൽ അര്ച്ഗിസ് വേണ്ടി അപ്പ്സ്തുദിഒ വെബിനര് മുഖ്യകഥാപാത്രം വഴി വെബ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ (റെസ്പോൺസീവ്) അപേക്ഷ സൃഷ്ടിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ആപ്സ് സ്റ്റോഡിയോ ഫോർ ആർക്ക് ഗീസ്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് "നേറ്റീവ് മൾട്ടി-പ്ലാറ്റ്ഫോം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ", അതായത്, പിസി, ടാബ്ലറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് അവ ഉപയോഗിക്കാനാകും. വെബിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന ഫോർമുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. PC യിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആപ്റ്റ്സ്റ്റ്യൂഡിയോ ഉപയോഗിച്ച്, ആദ്യം മുതൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ടെംപ്ലേറ്റുകളും എടുക്കുക. AppStudio ൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വിദൽ അവതരിപ്പിച്ചു, ടൂറിസം, ഗ്യാസ്ട്രോണി, എക്കോളജി, ക്രൗഡ്സോഴ്സിംഗ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യകതകൾ ഉള്ളതാണ്.

സാങ്കേതിക ഏകീകരണം

ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ, പ്രോഗ്രാമിങ് കോഡുകളോടൊപ്പം വികസനം തമ്മിലുള്ള കുപ്രസിദ്ധമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ എങ്ങനെയാണ് ആപ്റ്റ്സ്റ്റോഡിയോയിൽ നിന്ന് അവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നോ വെല്ലുവിളികളുടെയും പരിഗണനകളുടെയും ഒരു വശത്ത് രസകരമാണ്.

"ആപ്പ്സ്റ്റോഡിയോയുടെ വെല്ലുവിളി, എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം, ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രാപ്യമായത്, അത് നേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നു, അത് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വിതരണം ചെയ്യാനാകും"

പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിർദ്ദിഷ്ട കോഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കാൻ മുൻകൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുറിപ്പ് എടുത്തു: ഓരോ അർത്ഥത്തിൽ വില (നിങ്ങൾ വിശാലമായ, സാമ്പത്തിക മനുഷ്യ സമയവും മൂലധനം എന്നു പറയുന്നു) അതു എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും വ്യക്തമാക്കുക അപ്ലിക്കേഷൻ, സുരക്ഷാ ഘടകങ്ങളെ നിർവചിക്കുക; ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പൊതു അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യമാക്കി മാറ്റുന്നതരത്തിൽ. ഇത് ധാരാളം സമയം ഉൾപ്പെടുന്നു കാരണം സാധാരണയായി ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ ആണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നവീകരണം, പരിഗണിക്കാൻ പുറമേ പ്രധാനമാണ്.

ഇത് അപ്പ്സ്തുദിഒ, ലളിതമാക്കുകയും ചെലവ്, സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇരുവരും സമയം, കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവിശ്വസനീയമായ എളുപ്പമാണെന്ന് (പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോകത്തിലെ ബന്ധമില്ല ഏതു തരത്തിലുള്ള സമ്പർക്കം ഒരിക്കലും വേണ്ടിയാണ് ഞാന് മനസ്സിലാക്കി ഈ തരത്തിലുള്ളവ); നിങ്ങൾ ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഡെവലപ്പർ ആകണമെന്നില്ല. അപ്പ്സ്തുദിഒ, അര്ച്ഗിസ് പ്രവർത്തനസമയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് വിശകലനം മാപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ അനുവദിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ലൈബ്രറികൾ രൂപീകരിച്ച, കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറുകൾ അയക്കുന്നതിനുമുമ്പായി അവരുടെ അവസാന ഡിസ്പ്ലേ പകർത്താനായി കഴിയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒന്നിലധികം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗം നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പറയാൻ കഴിയും ശേഷം, മറ്റൊരു പ്ലസ് ആണ്.

ഒരു സ്ഥാപിച്ച അപ്ലിക്കേഷൻ ക്സനുമ്ക്സ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ (ഐഒഎസ്, ആൻഡ്രോയിഡ്, വിൻഡോസ്, ലിനക്സ്, മാക്) പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ക്സനുമ്ക്സ തവണ പ്രോഗ്രാം കോഡ് (ക്സനുമ്ക്സക്സ) സൃഷ്ടിക്കും വേണം, ഇവിടെ സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച അപ്സ്തുദിഒ (- ഒരു കോഡ് ഒന്നിലധികം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്സനുമ്ക്സക്സ) ഇത് പരിഹരിക്കാൻ. ക്യൂട്ടി സാങ്കേതികതയും ഈ - ഫ്രെയിംവർക്ക്.

തെര്രഥ്രുഥ്, തുര്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശേഷം സമയനഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ മറൈൻ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ,: അപ്പ്സ്തുദിഒ ഉപയോഗം ലാളിത്യവും ആവർത്തിക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറമേ, ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പോലുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ സൃഷ്ടിച്ച നിരവധി അപേക്ഷകൾ, കാണാൻ ആയിരുന്നു മാത്രം ക്സനുമ്ക്സ ആഴ്ച വികസിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു പ്രായോഗിക ഉദാഹരണത്തിലൂടെ, webinar ഒരു സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാരംഭ നടപടികൾ കണ്ടുലളിതമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും, ജി.ഐ.എസ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ അനുഭവം ഇല്ല എന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയും, ഡെസ്ക്ടോപ്പിനായുള്ള AppStudio പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഇന്റർഫേസ് കാണുമ്പോൾ.

സവിശേഷതകൾ സുഖപ്രദമായതും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാവുന്നതുമാണ്. ഓരോ അപ്ഡേറ്റിലും കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നു, ഫലകങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ തീം ദൃശ്യമാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങൾ ഗാലറിയ് എന്ന കമ്പനിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, അത് പലർമോ - റെക്കോലെറ്റയും ആർട്ട് സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ വിഷയത്തിനായി മാപ്പ് ടൂർ ടെംപ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്; മുൻപ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വാർത്ത മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. പ്രാരംഭ സ്വഭാവങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു: ശീർഷകം, ഉപശീർഷകം, വിവരണം, ടാഗുകൾ, ആദ്യ കാഴ്ച ലഭ്യമാകുന്നത്.

ടെംപ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശേഷം അപ്ലിക്കേഷന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ തുടരുക, ഈ സവിശേഷതകളുമായി, നിങ്ങൾ ഒരു പശ്ചാത്തല ഇമേജ്, ഫോണ്ട്, അവതരണ വലുപ്പം എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ടെംപ്ലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാപ്പ് ടൂർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ഒരു ഐഡി മുഖേന ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും.

അതിനുശേഷം, അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഐക്കൺ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡിംഗിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഇമേജ്. കൂടാതെ സാമ്പിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളുകൾ, അത് സാധ്യമാണ്, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ചേർക്കാനും കഴിയും, ഉദാഹരണത്തിന്: ഉപകരണത്തിന്റെ ക്യാമറ, റിയൽ-ടൈം ലൊക്കേഷൻ, ബാർകോഡ് റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികത ഫിംഗർപ്രിന്റ് വായനയിലൂടെയാണ് കണക്ഷൻ.

അത് വായിക്കുന്നത് ഏത് ഇടമാണ്, പിസി, ടാബ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു, ഒപ്പം അര്ച്ഗിസ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളും വ്യത്യസ്ത വെബ് പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഒടുവിൽ കയറുന്നു.

ജിയോഇൻനൈനിങറിലേക്കുള്ള സംഭാവന

അര്ച്ഗിസ് വേണ്ടി അപ്പ്സ്തുദിഒ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പണി ലളിതമാക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഒരു വലിയ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രതിനിധാനം എന്നാൽ ഉപയോഗം എളുപ്പത്തിനായി, സ്പീഡ് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറുകളിലും ദൃശ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും . പരിശോധിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം ചെയ്യും - അതുപോലെ, ഏറ്റവും രസകരമായ പോയിന്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് അനുവദിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ സ്പേസ് വികസനത്തിന് ഊന്നൽ സവിശേഷതകൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു, ഈ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ പരിസ്ഥിതി ബന്ധപ്പെട്ട അനലിസ്റ്റ്, ഉപയോക്തൃ തമ്മിലുള്ള മികച്ച ആശയവിനിമയം അനുവദിച്ചേക്കും, കാരണം ഗെഒഎന്ഗിനെഎരിന്ഗ് വലിയ സംഭാവനകളുടെ പറയാം. ഓരോ അപ്ലിക്കേഷൻ വിഭവങ്ങൾ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് എവിടെ ആ ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കീ പോയിന്റുകൾ മാറും: ഞങ്ങളുടെ നയിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒരു മേഘം ജി.ഐ.എസ് അയയ്ക്കാനും തുടർന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ കഴിവ്, ഉണ്ട് ഉപയോക്തൃ അനുഭവം

അഡ്വാൻസ്ഡ് ആർർജിഐസ് പ്രോ കോഴ്സിന്റെ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആപ്പ്സ്റ്റോഡിയോ

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.