ചദസ്ത്രെഫീച്ചർ ചെയ്തസ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്അഴിമുഖം

QGIS, PostGIS, LADM - IGAC വികസിപ്പിച്ച ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സിൽ

ജിയോസ്പേഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ തെക്കൻ കോണിൽ നേതൃത്വം നിലനിർത്താൻ കൊളംബിയ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സംരംഭങ്ങളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും സംയോജനത്തിൽ, ജൂലൈ 27 നും ഓഗസ്റ്റ് 4 നും ഇടയിൽ, ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ - സിഐ‌എഫ് അഗസ്റ്റിൻ കോഡാസി കോഴ്‌സ് വികസിപ്പിക്കും: ഐ‌എസ്ഒ 19152 (ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡൊമെയ്ൻ മോഡൽ) സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പ്രയോഗവും സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഇന്റർലിസ് ഭാഷയുടെ ഉപയോഗവും.

വിവിധ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉയർന്ന മുൻ‌ഗണന നേടിയ ഒരു പ്രശ്നമായതിനാൽ ന്യായീകരണം വ്യക്തമാണ്. കണക്റ്റിവിറ്റി മെക്കാനിസങ്ങൾ, സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാബേസുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ മുതലെടുത്ത് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയെയും പ്രോപ്പർട്ടി അവകാശങ്ങളെയും കുറിച്ച് പുതിയതും മികച്ചതുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സാധ്യതകളുടെ വ്യാപ്തി എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് വർഷം മുതലുള്ള സാങ്കേതിക കുതിച്ചുചാട്ടം വിപുലീകരിക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതിക ഓഫറിനായുള്ള സമ്മർദ്ദവും പൊതു-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യവും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ സന്തുലിതമാണ്; ഈ ചട്ടക്കൂടിൽ, 90 കാറ്റാസ്ട്രോ സംരംഭം 2014 വർഷത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, കൂടാതെ 1995 വർഷത്തിൽ ISO 19152 സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അതിന്റെ ഭ material തികവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കാഡസ്ട്രെ, ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി, സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ LADM നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ജിയോസ്പേഷ്യൽ വിവരങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമതയും കൈമാറ്റവും സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയാണ് ഇന്റർലിസ്.

ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊളംബിയ, സാമൂഹികവും നിയമപരവും സ്ഥാപനപരവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ, പ്രാദേശിക മാനേജ്മെന്റിന്റെ നവീകരണത്തിനായി ഒരു തിരശ്ചീന അക്ഷമായി LADM ന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. നിലവിൽ, ദേശീയ പ്രൊഫൈൽ, പ്രത്യേക പ്രൊഫൈലുകൾക്കായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇൻറർലിസ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അഗസ്റ്റിൻ കോഡാസ്സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിന്റെ അക്കാദമിക് ഓഫറിനുള്ളിൽ സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഈ സന്ദർഭം ന്യായീകരിക്കുന്നു, എർത്ത് സയൻസിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കോഴ്‌സ്, ഒരു സംയോജിത സമീപനത്തിലൂടെ പ്രദേശ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കിളിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അവസാനം, പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലും LADM ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഡൊമെയ്‌നിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സാങ്കേതികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇന്റർലിസ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ദത്തെടുക്കലിനും നടപ്പാക്കലിനും സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും രീതികളും സൃഷ്ടിക്കുക.

തീർച്ചയായും, കോഴ്‌സ് പ്രധാനമാണ് മാത്രമല്ല, സൈദ്ധാന്തിക സമീപനവും പ്രായോഗിക വ്യായാമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം കാരണം ഇത് രസകരമാണ്. ദൈർഘ്യം 32 മണിക്കൂറാണ്, നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ (വ്യാഴം, വെള്ളി) വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഇത് മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • അന്താരാഷ്ട്ര ട്രെൻഡുകൾ, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് കാഡസ്ട്രെ, വെല്ലുവിളികൾ, സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഡാറ്റാബേസുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൊതുവായവ.
 • രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എൽ‌എ‌ഡി‌എമ്മിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ, ഐ‌എസ്ഒ 19152 സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കൊളംബിയൻ പ്രൊഫൈൽ, കാഡസ്ട്രെ, പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രി, ടെറിട്ടോറിയൽ പ്ലാനിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമായ ഉപയോഗ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ബ്ലോക്കിലും അവർ യു‌എം‌എൽ മോഡലിംഗ് ഭാഷയുടെ തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
 • മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ, ഇന്റർ‌ലിസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ‌, നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട വർ‌ക്ക്ഫ്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, കോഡിൽ‌ നിന്നുള്ള സെമാന്റിക്‌സിൽ‌ നിന്നും, യു‌എം‌എൽ‌ എഡിറ്റർ‌, ili2pg എന്നിവ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും ഡാറ്റാ ഘടന നിർമ്മിക്കുന്നതിലും LADM ന്റെ ലളിതമായ മോഡലിന്റെ നിർമ്മാണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. PostgreSQL / PostGIS- ലെ ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഒരു QGIS പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് മോഡലിലെ ഡാറ്റയുടെ ഉത്പാദനം, ഒരു സ്പേഷ്യൽ വ്യൂവറിൽ നിന്ന് ദൃശ്യവൽക്കരണം വരെ ഡാറ്റ കയറ്റുമതി, മൂല്യനിർണ്ണയം, ലോഡ് ചെയ്യൽ.

ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വിസ് എംബസിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും (SECO) പിന്തുണ ഇത്തവണ ഉണ്ടെന്നത് രസകരമായ ഒരു ശ്രമമാണ്.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

6 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. ആന്റൺ കാന്ററോ

  ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജിയോഫ്യൂമഡ് ആണ്, ഈ ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

 2. പ്രഭാതം.
  കൊളംബിയയിലെ ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ പ്രോജക്റ്റ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി (എസ്‍ഇസിഒ), കോൺഫെഡറേഷന്റെ കാന്റൺ എന്നിവ ചേർന്നാണ് പ്ലഗ്-ഇൻ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. കൈമാറ്റത്തിന്റെയും മോഡലിംഗിന്റെയും നിലവാരമായി INTERLIS ഉപയോഗിക്കുക. പ്ലഗ്-ഇൻ ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ്, സ free ജന്യവും സ free ജന്യവുമാണ്, കൂടാതെ QGIS നായി സ download ജന്യമായി ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.
  വളരെ നിർദ്ദിഷ്ട പരിതസ്ഥിതിയിൽ ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റയുടെ പതിപ്പിനായി ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: കൊളംബിയയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു ഡാറ്റാ മോഡൽ (ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസുകൾ, അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളും) അടിസ്ഥാനമായി ഇത് എടുക്കുന്നു. അത് എഡിറ്റിംഗ് പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പിന്നീട് മോഡലിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഡിറ്റിംഗ് സുഗമമാക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസ് നൽകുന്നു. ഇത് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലും ഡാറ്റാ എക്സ്ചേഞ്ച് പരിതസ്ഥിതിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 3. ഹലോ, പ്ലഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് സ്വതന്ത്രമായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എനിക്ക് എങ്ങനെ പ്ലഗിൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാം

 4. IGAC അതിന്റെ പരിശീലന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനുള്ളിൽ ഒരു കോഴ്‌സ് ആക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും വെർച്വൽ ആയി ലഭ്യമാകും.
  ഐസി‌ഡി‌ഇ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു
  http://www.icde.org.co/
  https://twitter.com/ICDE_colombia

 5. ബൊളീവിയയിൽ നിന്ന് അതേ രീതിയിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു വെർച്വൽ രീതിയിൽ. dfernando.urrelo@gmail.com

 6. കൊള്ളാം, കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തുക, ഞാൻ അർജന്റീനയിൽ നിന്നാണ്, ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ